Η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Συλλογικός τόμος με θέμα την κρίση στα γερμανικά

Αυτή η καταχώρηση είναι διαθέσιμη και στα: Deutsch (Γερμανικά)

ΚΡΙΣΗ: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται εδώ η λέξη με το κεφαλαίο «K» – που το diablog.eu την αποφεύγει όσο γίνεται. Γνωστοί Έλληνες επιστήμονες από τη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ανθολογία «Griechenland im europäischen Kontext» (Η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο) για την Κρίση και την ερμηνεία της. Eκδίδεται στις εκδόσεις Springer.

Buch-Cover: Griechenland im europäischen Kontext, Agridopoulos

Α. Αγριδόπουλος, Ι. Παπαγιαννόπουλος (επιμ.)

Griechenland im europäischen Kontext (Η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο)
Κρίση και συνδιάλεξη

Σειρά: Staat – Souveränität – Nation (Κράτος – κυριαρχία – έθνος)

 • ▶  Πολιτικοεπιστημονική διερεύνηση της Κρίσης στην Ελλάδα
 • ▶ Επικέντρωση στους Έλληνες συγγραφείς
 • ▶  Θεωρητική ταξινόμηση του θέματος
 • Αυτή η διεπιστημονική ανθολογία παρουσιάζει από διαφορετικά πεδία έρευνας τα τρέχοντα φαινόμενα της Κρίσης και της σχετικής συνδιάλεξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παρότι η Ελλάδα προκάλεσε ένα τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της Κρίσης του δημόσιου χρέους και του ευρώ, το γερμανικό καθεστώς της κοινωνικοεπιστημονικής έρευνας δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις τρέχουσες εξελίξεις και τις πολιτικές συζητήσεις στην Ελλάδα. Στόχος της συλλογής είναι λοιπόν να τολμήσει ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να ενεργοποιήσει τόσο μια άλλη εικόνα του ελληνικού «κουτιού της Πανδώρας» για τη γερμανική συνδιάλεξη, όσο και να δώσει κριτικά ερεθίσματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η διεπιστημονική προσέγγιση παρουσιάζει διάφορες θεωρίες και σχολές σκέψης που αλληλοσυμπληρώνονται, έχοντας σκοπό την καλλίτερη κατανόηση των σύνθετων ελληνικών και ευρωπαϊκών διαδικασιών μετατροπής.
 • Περιεχόμενα:
 • 
Αίτια και διέξοδοι της Κρίσης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Φαινόμενα στη συνδιάλεξη της Κρίσης
 • Πολιτιστικό ιστορικό της Κρίσης
 • Η ευρωπαϊκή πολιτική της τρόικας και οι συνέπειες: κριτικές αναλύσεις του παρόντος
 • Αστικοί χώροι της Κρίσης και οι μεταμορφώσεις τους
 • Ο Αριστοτέλης Αγριδόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Διεθνής Σύγκριση και Πολιτική Θεωρία στο Πανεπιστήμιο του Siegen.
 • Ο Δρ. Ηλίας Παπαγιαννόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής για Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Αυτή η καταχώρηση είναι διαθέσιμη και στα: Deutsch (Γερμανικά)

Σχολιάστε