Ένα εναλλακτικό Μοναστήρι

Άρθρο του Θανάση Τσίγκα

Μια ελληνορθόδοξη Μονή στον θεσσαλικό κάμπο εξελίσσεται σε οικολογικό πρότυπο. Η ηγουμένη Γερόντισσα Διοδώρα συμπροΐσταται μιας κοινότητας μοναχών και διεθνών επισκεπτών που έχει την επιθυμία να αναπτύξει ένα οικονομικά βιώσιμο κοινωνικό μοντέλο. Το συντακτικό μας […]
Περισσότερα »