Καλούδια από την Κρήτη

Συνέντευξη με τον Dietmar Burmeister-Horvath, εισαγωγέα

Του συνέβη όπως και σε πολλούς άλλους από τις γερμανόφωνες χώρες. Πριν πάνω από είκοσι χρόνια ο Dietmar Burmeister-Horvath πήγε για πρώτη φορά στην Κρήτη – και παρέμεινε. Αρχικά μόνο στις διακοπές. Σήμερα ωστόσο πηγαίνει […]
Περισσότερα »